Kom tot Jezus

29-12-2016
Christian Vey

Kom tot Jezus Ga verder

Kom tot Jezus

“Ik zeg tot de Heer: mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.”Psalm 91:2

Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik kan bijzonder veel genieten van dingen die ik in mijn kindertijd lekker vond. Door naar een ander land te verhuizen heb ik de smaken en gerechten een stukje moeten achterlaten. Maar tijdens het jaar heb ik altijd weer momenten waarop ik erg verlang om nog eens een typisch gerecht vanuit mijn streek te eten. Zo breng ik dan ook dingen mee naar hier en geniet ik op een luie avond met volle teugen van al het lekkers dat ik kon meenemen.

Of het nu eten is of iets anders, iedereen van ons heeft al dingen in zijn leven geproefd of ervaren, die een verlangen naar meer veroorzaakt hebben. En zo is dat ook bij God. Als wij Zijn nabijheid gevoeld, zijn goedheid gesmaakt of Zijn liefde geproefd hebben, willen wij dit opnieuw beleven. Er is iets in ons dat die liefde, die nabijheid en de daarmee gepaard gaande rust, vrede en vreugde opnieuw en opnieuw wil beleven. Met andere woorden: we hebben honger naar meer van God.

Religie wil ons wijsmaken dat dit fout is. Maar de Bijbel zegt net het omgekeerde. De psalmist schreef dat zijn ziel smacht naar de Heer als een hert dat verlangt naar water. Dit is sterke taal. Smachten betekent "snakken, reikhalzend uitzien, verlangen, hongeren en hunkeren." Het beschrijft een diep verlangen naar Gods tegenwoordigheid en de zegeningen die wij in Zijn nabijheid ervaren.

“Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God.”Psalm 42:2

Waar is je honger naartoe?

Misschien lees je dit en moet je toegeven dat je deze honger nooit gekend hebt of dat deze na vele jaren verdwenen is. Of misschien heb je die honger wel, maar er zijn duizend en één redenen waarom je niet aan deze honger toegeeft. Drukte, stress, problemen, vragen en twijfels, angst, gebondenheden, verborgen zonde, ontgoochelingen, enz. Het excuus: "Ik doe toch al zoveel voor de Heer!", en noem maar verder op. Als dit zo is, heb ik goed nieuws voor je: je kunt daar vandaag verandering in brengen. Je kunt vandaag kiezen om, tegen je gevoelens in, Jezus' roep te beantwoorden. Hij zegt namelijk tegen ons allen: "Komt tot mij!" (Matteüs 11:28)

Marta en Maria

In deze context moet ik aan Marta en Maria denken. Maar het verhaal van Marta en Maria wordt vaak misbruikt om mensen die veel voor de Heer doen zwart te maken alsof ze iets verkeerd doen. De Bijbel roept ons op om "overvloedig te zijn in elk goed werk" en "niet na te laten goede werken te doen". We zijn gered van dode werken, ja, maar wel voorbestemd om goede werken te doen. In Openbaring 2 prijst Jezus Zijn gemeente in Efeze dan ook voor al hun inspanningen, strijd, goede werken en volharding. God is daar dus blij mee.

Maar dat was het probleem van Marta niet. Het probleem van Marta was dat haar werk voor de Heer voor haar belangrijker was dan haar tijd met de Heer. Dat is vaak ook ons probleem. Als we dus iets van dit verhaal moeten onthouden, dan is het dat alles wat wij voor de Heer doen, moet voortvloeien vanuit onze relatie met Hem en niet omgekeerd. En dat is het ook tot wat Jezus de gemeente in Efeze oproept: kom terug naar jullie eerste liefde! Laat jullie werken geen uitvlucht zijn, Ik wil gemeenschap met jullie hebben!

God verlangt naar ons

Het is Gods verlangen om dicht bij ons te zijn. Hij wacht op ons, Hij verlangt naar ons. Misschien is je deze gedachte vreemd. Lees dan wat de Bijbel in Zefanja zegt:

“Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal Hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap.”Zefanja 3:17

Sta eens stil bij deze woorden! God zingt van vreugde over je! Stel je dat eens voor! Zie Hem staan in de hemel en zie hoe Hij zingt. Hij zingt een liefdeslied en zwijgt daarbij over alles wat je verkeerd hebt gedaan omdat Jezus' bloed voor al je zonden vergoten werd. En aan het einde van Zijn lied juicht Hij van blijdschap over je! Wat een God! Wat een liefde! Wat een passie voor zijn kinderen. Zingen, juichen, blij zijn. Dat zijn de dingen die Hij doet als Hij aan ons denkt.

En Hij verlangt ernaar dat wij hetzelfde doen. Dat wij zingen van vreugde over Hem, dat wij juichen en blij zijn als wij aan Hem denken. En Hij belooft ons: "Nader tot Mij en Ik nader tot u! Als je me zoekt zal je me vinden. Roep je Me aan, ik antwoord je." In Zijn nabijheid is volheid van vreugde, lieflijkheid in Zijn rechterhand (Psalm 16:11). Bij Hem vinden we woorden van leven en rust voor onze zielen. Bij Hem worden wij zachtmoedig en nederig van hart (Matteüs 11:28-30) en veranderen wij naar Zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zijn last is licht, Zijn juk is zacht. Zijn troon is een troon van genade waar we hulp vinden te gelegener tijd. Bij Hem horen we Zijn stem, ontvangen wij wijsheid en alles wat we nodig hebben. Halleluja!

“U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.”Psalm 16:11

Hoe doen we dat dan?

Het is leuk om te weten dat God zo over ons denkt en dat Hij ons geroepen heeft om gemeenschap met Hem te hebben, tot Hem te naderen en Hem lief te hebben. Maar hoe doen we dat dan?

Ik denk dat onze relatie met de Heer zo veelkleurig mag zijn als de relatie met onze man of vrouw. De Bijbel zegt dat wij de bruid van Christus zijn, onze relatie met Hem lijkt dus sterk op een huwelijksrelatie. Wat doen wij zo allemaal met onze partner? Praten. Een film samen kijken. Gaan wandelen. Een uitstap maken of een weekendje samen weg gaan. Samen een hobby delen. Gemeenschap hebben door seks. Samen iets lekkers gaan eten. Samen iets met vrienden doen. Samen iets met onze kinderen doen. Vul maar aan. Hoe veelkleuriger onze relatie is, hoe sterker is deze ook.

En zo bestaat onze relatie met de Heer ook niet slechts uit het samenkomen op zondag. Ja, waar we in Zijn naam vergaderd zijn is Hij in ons midden. Dat is belangrijk en we mogen dit niet verzuimen. Maar het is slechts één deel. We kunnen relatie hebben met de Heer door…

… gewoon met Hem te praten, de alledaagse dingen met Hem te delen. Hij is onze Vriend.
… het lezen van Zijn woord. Hij is het levendige Woord van God.
… gebed en voorbede. Alleen of in groep.
… lofprijs en aanbidding. Met of zonder muziek.
… evangelisatie en dienstbaarheid. Als we Jezus uitdragen is Hij ons bijzonder sterk nabij.
… seminaries, conferenties, cursussen, samenkomsten, enz.

Er zijn nog andere manieren; je kunt er zeker nog bedenken. Maar alles staat en valt met jouw beslissing om dit ook effectief te doen!

De Heilige Geest

Misschien denk je nu: "Ik wil dit wel, maar nadat ik eens die beslissing nam en dat probeerde, verloor ik het weer uit het oog en stopte ik er mee."

Daarin ben je niet alleen. Aangezien onze relatie met de Heer het belangrijkste in ons leven is, is dit tegelijkertijd ook hetgeen de duivel het meest aanvalt en waar ons vlees de grootste moeite mee heeft. We zijn nooit zo in de verleiding om andere dingen te doen als wanneer we bij Jezus willen komen. Of we worden overmand door schuldgevoelens. Of we worden zo moe als de discipelen die zelfs kort voor Jezus' kruisdood moeite hadden om volhardend te bidden.

Onder andere daarom heeft Jezus ons Zijn Heilige Geest gegeven. Hij wil onze zwakheden tegemoetkomen. De uitdaging die ik je vandaag dus wil meegeven is: geef je over aan de Heilige Geest! Nodig Hem elke dag opnieuw uit om je zwakheid tegemoet te komen en je te helpen. Je kunt dit tegen Hem zeggen: "Heilige Geest, ik ben zo druk bezig en zo lauw geworden. Mijn honger is quasi verdwenen. En dit spijt me. Maar wil je komen en me helpen? Ik geeft me over aan U!"

“Geef je over aan de Heilige Geest.”

Maar let op: maak niet de fout om daarmee 10 jaren te wachten. Neen, begin nu. Begin met 5 minuten op een dag tijdens die je met Jezus spreekt of tijdens die je het woord leest. Als dit lukt, kun je er 10 minuten van maken en misschien één keer de week tijd voor lofprijs en aanbidding vrijmaken. De Heilige Geest helpt ons "on the go". Wat wil ik hiermee zeggen? Het volgende: je kunt een auto niet sturen als die stil staat. Hij moet tenminste een heel klein beetje rijden, al is het maar aan 1 km per uur. En zo is het ook in ons leven. We moeten de Heer iets geven waarmee Hij aan de slag kan, al is het maar een minuut om stil te worden bij Hem.

Uiteindelijk zal je merken dat je honger groeit, dat je vreugde toeneemt en dat je als vanzelf de Heer bij meerdere dingen tijdens je dag betrekt. Dat noemt groei. Toename. Wasdom. Maar het begint met een keuze, het uitnodigen van de Geest en een kleine stap.

Doorbreken tot God

Bij dit alles is er een verschil tussen gewone omgang met God in ons dagdagelijks leven en het ontmoeten van God in Zijn heiligdom. Iedereen van ons is geroepen om God te ontmoeten, om Hem te ervaren en Zijn stem te horen. Wij mogen nu, zoals de hogepriester in het Oude Testament, het allerheiligste binnen gaan. Daarom is het voorhangsel gescheurd, de weg is vrij, Hij wacht op ons in Zijn heerlijkheid.

“Heerlijk is dat; bij Hem zien wij alles vanuit een ander perspectief.”

Het is op deze plaats, in de troonzaal van de Heer, dat wij Jezus op een onvoorstelbaar intieme en diepe manier leren kennen. Op deze plaats verdwijnt alles om ons heen en kunnen we werkelijk zeggen: "U bent meer dan genoeg voor mij, Heer." O, wat verlang ik naar meer van deze ontmoetingen! Heerlijk is dat; bij Hem zien wij alles vanuit een ander perspectief.

Maar het is allesbehalve evident om dit te beleven. Waarom? Omdat de wereld, de vijand en ons vlees er alles aan doen om ons van God weg te houden. Het is als een muur van gelei. Het is niet God die deze muur plaatst, maar wij moeten er wel doorheen geraken. En dit doe ik op een bepaalde manier die ik hier met je wil delen. Ik noem het "doorbreken tot God."

Misschien vind je dit raar, maar dat is het niet. In de Bijbel zien we dat God ons oproept om tegen onze ziel te zeggen: "Verblijdt u in de Heer!" Evenzo als wij onszelf soms moeten dwingen om op te staan en naar ons werk te gaan, moeten wij onszelf soms pushen om naar de Heer te gaan. De Bijbel roept ons ook op, om ons zelf aan te wakkeren. Wanneer de Israëlieten naar de tempel gingen, zongen ze liederen, bemoedigden ze elkaar en vermaanden ze elkander om zich voor te bereiden om naar het huis des Heren te gaan. Het is dus Bijbels om een inspanning te dom om God te ontmoeten.

Het gaat erom, ons vlees het zwijgen op te leggen, de vijand in de vlucht te slaan en onze ziel op de Heer te focussen. Dit vergt soms iets van ons. Het is de goede strijd. Ik doe dit zo:

  • Ik zoek een plaats waar ik ongestoord ben en ook niemand anders stoor.
  • Ik zet de storende prikkels af: gsm, computer, tv, radio, enz.
  • Ik begin, tegen alle gevoelens in, met dankzegging en lofprijs. Er is zoveel waar we Hem voor kunnen danken, loven en prijzen. Doe het gewoon. Maak desnoods een lijst met je zegeningen en leg een opgewekt lied op. Maar prijs Hem, loof Hem en dank Hem. Voor het offer aan het kruis, voor het bloed, voor vergeving, eeuwig leven, en zo veel meer.
  • Indien de Heer me iets toont wat ik moet belijden, doe ik dat en als ik iemand moet vergeven, doe ik dat ook. We moeten niet op speurtocht gaan en we mogen zeker geen veroordeling toelaten. Maar als de Heer ons iets toont, is het aan de orde, het recht te zetten.
  • Ik ga dan meestal over tot proclamatie. Ik prijs de Heer voor wie Hij is (Herder, Geneesheer, Redder, Vriend, Schuilplaats, Trooster…) en prijs Hem voor wie ik ben, wat ik van Hem gekregen heb en wat ik door Hem kan doen. Gebruik hiervoor gerust de proclamatietekst op onze website.
  • Tussendoor of daarna bid ik vaak in tongen, zing ik in tongen en weersta ik de boze. In tongen bidden is de max en we moeten dat veel meer doen. Het is een wapen, het bouwt ons op, we spreken in geheimenissen tot God en als we Hem in tongen aanbidden, aanbidden we Hem op een volmaakte manier, zo zegt Paulus het.
  • Ten slotte gaat mijn gebed dan meestal over in diepe aanbidding. Ik kniel dan vaak voor de Heer. Soms word ik gewoon helemaal stil. Afhankelijk van hoe de Geest me leidt.

Regelmatig merk ik na deze "stappen" hoe de sfeer verandert. Ik weet dan dat ik bij de Heer ben. Heerlijke dingen gebeuren. Soms vermaant de Heer me, soms ween ik en soms moet ik gewoon lachen. Wat het ook is, ik wil voor altijd in die tegenwoordigheid blijven. Het is heerlijk. En dit is het eeuwige leven, zegt Jezus: God kennen! Niet van horen zeggen, maar van aangezicht tot aangezicht.

Kies vandaag

Kies dus vandaag om aan dit avontuur te beginnen. Zet de eerste kleine stap en geef je stuur over aan de Heilige Geest. Hoe meer je dit doet, hoe meer je honger zal toenemen. Hoe meer je écht met Jezus leeft, hoe meer je Hem in je leven zult ervaren. Het draait om relatie. Niet om sleutels, stappen of religie: maar om Jezus en onze relatie met Hem.

Luister aan het einde van deze overdenking naar de beloftes van de Heer. Beloftes die voor hen zijn, die deze relatie met de Heer leven.

“De Here zegt: Ik zal hem verlossen, omdat hij mij zeer bemint. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert. Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen. Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn heil tonen.”Psalm 91:14-16

Kom tot Hem! En wees gezegend!
Amen


Christian Vey

Chris is getrouwd en heeft twee kinderen, Amilia en Nathan. Hij werkt voltijds voor de kerk en heeft een grote passie voor het Woord van God en de werking van de Heilige Geest. Chris komt oorspronkelijk uit Duitsland en is een grote fan van Bayern München. Hij kan genieten van een lekker etentje en een goede film. In Ichthus is Chris actief als dominee, oudste en bestuurslid.