Doelgericht kerk zijn

Samen met visie en passie bouwen aan een kerk waar God geëerd wordt. Een kerk die van mensen houdt en uitreikt naar een wereld in nood.

Doelgericht kerk zijn Ga verder

God leren kennen en eren

We geloven dat God de mens schiep om een relatie met Hem te hebben. Maar de mens werd door zijn eigen zonde zo ver van God verwijderd, dat hij God opnieuw moet leren kennen. Onze predikingen en activiteiten hebben daarom als doel om meer over God te leren, een relatie met Hem op te bouwen en te ontdekken hoe wij Hem door ons leven kunnen eren. Daardoor begrijpen we zelf meer en meer wie we als mens werkelijk zijn.

Jezus bekend maken

Het geweldige nieuws dat Jezus ons vergeving, echte vrijheid en leven na de dood schenkt, kunnen wij niet voor ons zelf houden. Daarom willen wij Jezus bij iedereen bekend maken.

Mensen helpen

Gods hart gaat uit naar mensen in nood, naar zwakken, vluchtelingen, weduwen en wezen. Daarom spannen we ons in om via diverse sociale projecten hulpbehoevende mensen te ondersteunen. Maar we hebben ook aandacht voor emotionele en geestelijke noden en bieden daarvoor pastorale hulp aan.

Ons potentieel ontdekken

In ieder mens schuilt er een enorm potentieel. Dat potentieel willen we maximaal benutten en iedereen de ruimte geven om zijn of haar potentieel te ontdekken. Daarom zijn we een bedrijvige kerk met veel deelgroepen en een brede waaier aan activiteiten.

Aan vriendschappen bouwen

Iedereen heeft nood aan vriendschappen die gekenmerkt worden door liefde, vertrouwen en respect. We proberen aan dergelijke vriendschappen te bouwen en steun te bieden als het even moeilijk gaat tussen vrienden, echtgenoten en familieleden.