Viewing entries tagged
Willy Bouden

Een gerust geweten

Onlangs ging ik bij mijn nicht op bezoek om haar te feliciteren met haar verjaardag. De sfeer was gezellig en er werd over van alles gesproken. Mijn nicht en haar man hebben twee zonen waarvan één die een huis heeft gekocht. Hij doet er momenteel verbouwingwerken en moet daardoor regelmatig steenpuin en dergelijke naar het recyclagepark voeren. De eerste aanvoer tot 1000 kg is gratis per gezin per jaar. Vervolgens moet er iedere keer 25 euro betaald worden per aanvoer.

De man van mijn nicht vroeg mij of ik onlangs nog naar het recyclagepark was geweest. Ik antwoordde dat ik er niet meer was geweest sinds de vernieuwing van het park dat nu alleen maar kan betreden worden mits voorlegging van de eigen identiteitskaart. Toen vroeg hij mij of ik mijn identiteitskaart aan hem zou willen uitlenen voor een eventuele aanvoer naar het park. Omdat deze man in het verleden steeds bereid was om mij te helpen wilde ik hem van dienst zijn maar tegelijk kreeg ik hierdoor enige gewetensstrijd. Ik antwoordde hem dat ik het niet graag deed waarop hij zei dat er voor mij al enige anderen waren die hem hierbij hadden geholpen. Het gesprek ging verder over andere dingen maar toen ik later thuis kwam, was ik ongelukkig en wist niet wat te doen. Ik wilde enerzijds de Heer behagen door eerlijk te zijn en anderzijds wilde ik de man van mijn nicht ook een dienst bewijzen. Ik bad tot de Heer, en vertelde Hem dat ik niet wist wat hiermee aan te vangen en dat ik ermee verveeld zat. Het duurde even eer het antwoord kwam, maar het kwam: Geef de zoon van je nicht 25 euro en niet je identiteitskaart. De last viel van mij af en ik verheugde mij in de Heer.