Viewing entries tagged
Oksana Gorodetskaja

'Beiden zeiden dat de voet genezen was en de pijn helemaal weg'

Als werk verricht ik huishoudelijke hulp bij mensen aan huis. Drie maanden geleden kreeg een van mijn klanten een wonde aan zijn voet. Omdat hij verzuimde om zijn huisarts te raadplegen werd de wonde steeds erger. Elke dag kwamen verpleegkundigen voor behandeling. Deze man is iemand die normaal veel wandelt maar nu kon dit niet meer. Ik voelde echt medelijden met hem vanwege die beperking en de vele pijn die daarmee gepaard gaat. Ik kreeg het op mijn hart om voor hem te bidden en ik durfde dat te doen. Ik heb hem gezegd dat Jezus onze ziekten op Zich nam toen Hij aan het kruis stierf en dat we door Zijn wonden genezing mogen ontvangen. Met zijn toestemming legde ik hem de handen op en vroeg Jezus hem te genezen. Twee weken later ging ik terug en tussen mijn werk door vroeg ik hoe het was met zijn voet. Zijn vrouw zei direct dat het beter was geworden en dat haar man veel minder klaagde over de pijn. De man zelf zei dat het nog niet zo goed was, maar dat het toch al iets beter ging. Ik gaf hem de raad om God te beginnen danken voor die 10 procent beterschap en niet te zien op de 90 procent die nog niet genezen was. Ik was zelfs vrijmoedig om God luid te bedanken. Ik liet hen ook een kleine folder na met de boodschap van het Evangelie. Twee weken later kwam ik daar opnieuw en vroeg ik hoe het was met de voet. Beiden zeiden dat de voet genezen was en de pijn helemaal weg. Ik dank God voor die genezing en dat ik een middel mocht zijn om Gods naam en zijn kracht aan deze mensen te brengen. De man zei me op het einde van ons gesprek dat hij nu elke avond het gebed bidt dat in de folder staat die ik hem gaf. Halleluja!