Viewing entries tagged
Luc Ryckoort

'Ik vind het heerlijk om samen met broers en zussen het aangezicht van God te zoeken.'

Anderhalf uur samen bidden. Sommigen kunnen ermee omgaan, anderen weer niet. Persoonlijk hou ik ervan als iemand vanuit zijn of haar hart bidt of zingt, als iemand laat zien wat daarbinnen leeft en wat hem of haar werkelijk bezighoudt. “Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens”, staat er in Spreuken 27:19.

Ik heb vroeger wel eens bidstonden meegemaakt waar wij in geloof baden maar waar niet echt openheid was. Maar momenteel vind ik dit wel terug tijdens de gebedsavond, waar wij wandelen met God en bidden vanuit ons hart. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Thessalonicenzen: “Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.”
Mijn ervaring is dat het anderhalf uur dat we samen zijn zo voorbij vliegt. Ik vind het heerlijk om zo samen met broers en zussen het aangezicht van God te zoeken.