Viewing entries tagged
Inne Delvoye

'Ik vroeg God voor het eerst om MIJ te veranderen'

Nadat ik was afgestudeerd bleek het niet zo gemakkelijk om een geschikte job te vinden. Omdat ik wat te braaf ben hebben vele werkgevers daarvan misbruik gemaakt. Ik werd gekleineerd, als minderwaardig beschouwd en ik moest allerlei taken uitvoeren die niks met mijn eigenlijke job te maken hadden. Telkens kreeg ik het deksel op de neus met als gevolg dat ik mijn job opgaf en op zoek ging naar ander werk. Nochtans ging ik daarvoor telkens in gebed. Een 11-tal jaren gingen voorbij met vaak moeilijke periodes. Na een dieptepunt ging ik opnieuw bij God. Mijn gebed werd opnieuw verhoord en ik vond werk bij een andere werkgever. Ik was in de wolken want deze job was alles waar ik van droomde; de combinatie van mijn beide diploma's kunnen uitvoeren! Alleen besefte ik toen nog niet dat mijn werkgever de ergste persoon was waar ik ooit voor gewerkt had. Misbruik van machtspositie, manipuleren, domineren, liegen en bedriegen horen er allemaal bij. 

Na een babbel met mijn papa zijn mijn ogen open gegaan. Hij zei dat God ons kan gebruiken in bepaalde situaties die steeds terug komen in ons leven. En in plaats van te bidden om de situatie te veranderen vroeg ik God voor het eerst om mij te veranderen! En dit gebeurde dan ook! Ik begon mijn werkgever niet langer als vijand te zien maar ook als een door God geliefd iemand. Mijn haat en frustratie tegenover haar veranderden in oprecht medelijden. Dit keer kwam in mijn situatie zelf geen wijziging maar was IK het die veranderde en een hele nieuwe kijk kreeg op de dingen! Voor de toekomst geloof ik dat God zal voorzien op een manier zoals Hij alleen dit kan! WANT, niets is onmogelijk voor wie gelooft!