Viewing entries tagged
Christian Vey

'Doorheen die tijd van lofprijs viel de diepe rouw als een mantel van mij af'

Nadat mijn pa op 62-jarige leeftijd was overleden, overviel mij na de begrafenis een nooit eerder gekend verdriet. De rouw was bijna niet te harden en het gemis was voortdurend aanwezig. Een aantal dagen later zei de Heer dan iets tegen mij dat ik niet had verwacht. Ik zat in mijn zetel en voelde me slecht toen Hij zei: “Prijs Mij!”.

Ik was verbaasd en naar mijn gevoel wilde ik dit echt niet. Maar dan herinnerde ik me een situatie van enkele jaren geleden tijdens dewelke lofprijs echt voor een doorbraak had gezorgd in mijn leven. En zo stond ik op en loofde ik de Heer uit volle borst. Doorheen die tijd van lofprijs viel de diepe rouw als een mantel van mij af, ik kon het quasi lichamelijk voelen. Sedert die dag ben ik bevrijd van die ondraaglijke pijn. Ik mis mijn pa nog en laat af een toe een traan, maar sinds die dag ben ik weer "de oude” en kon ik mijn familie bemoedigen.

Prijs de Heer! Hij is goed! En er is altijd een reden om Hem te prijzen!