Viewing entries tagged
Andries Debruyne

'Het was alsof God persoonlijk met mij sprak'

Op een ochtend kreeg ik het idee om een tekst met Gods beloftes en waarheden luidop te lezen. Wat volgde is moeilijk te beschrijven. Hoewel ik diezelfde tekst al eens eerder had gelezen, was de ervaring die ik deze keer had enorm overweldigend en tegelijk bemoedigend. In de Bijbel lees je wel eens dat iemand een persoonlijke ontmoeting heeft met God. Wel, die ochtend had ik zo’n ontmoeting. Het was alsof God persoonlijk met mij sprak doorheen de tekst. Ik kon m’n ogen niet droog houden en bij momenten amper doorlezen. Ik kreeg antwoorden op gedachten en vragen die mij al een tijdje bezig hielden. Hieruit kan ik enkel concluderen dat de God waar ik in geloof een persoonlijke God is die een uniek plan heeft voor ieder van ons!