Nu wij onder de genade zijn gekomen, ligt er een uitdaging voor ons klaar! De genade is ons niet enkel gegeven om die nu en dan eens op zondag te herdenken; de genade is ons gegeven om ermee aan de slag te gaan. De genade herstelt onze innerlijke gebroken mens en maakt onze beenderen terug sterk om te kunnen uitstappen. De genade maakt van ons—verloren mensen—nieuwe mensen met een nieuwe identiteit en autoriteit! We zijn mede-erfgenamen geworden van Christus die nu door zijn Geest in ons woont! Door die Geest die in ons woont zijn we ondergedompeld in tal van zegeningen en talenten!

Wij herdenken vaak wat Jezus voor ons heeft gedaan; maar ik hoop dat Jezus zich later ook kan herdenken wat wij voor Hem hebben gedaan van uit zijn volbrachte werk! Het is namelijk Gods wil dat wij allemaal rendabel en succesvol omgaan met de talenten dat hij ons gegeven heeft. God heeft geen half werk geleverd toen Hij zijn Zoon zond naar deze wereld. Nee, hij heeft alles gegeven om ons zijn liefde te tonen. Laat ons dan ook alles inzetten om hem te dienen.

Wie veel zaait, zal veel oogsten. Wie weinig zaait, zal weinig oogsten. Laten we ons menselijk bekrompen gedrag aanpassen aan onze nieuwe identiteit en veel zaaien. God wil ons niet beperken. Enkel wij kunnen onszelf beperken. Jezus zegt dat alles mogelijk is voor diegenen die geloven, dus laat ons alles doen in geloof en leven uit overvloedige genade.

Hoe leven we uit overvloedige genade?

Heel simpel, wij beleven een echt geloof als we leven uit en in relatie met onze Vader! We dienen God niet enkel te zoeken in onze gebeden of stille tijd. We mogen God ook zoeken, dienen en danken in onze vrije tijd, hobby’s, gezin, relatie, in verdriet en overwinningen, vriendschappen, belevingen, uitdagingen, ons werk, emoties, blijdschap, vreugde, energie en talenten. We moeten onder het Woord komen om te weten wie we zijn in Christus, maar we moeten vooral zijn Woord levend laten worden in ons eigen leven door het toe te passen! Gods Woord lezen is kennis opdoen; Gods Woord toepassen en beleven is het ware leven! God is een levende God die relatie met ons wil in elk segment van ons leven! God heeft ons niet voor niets gezegend met vele zegeningen en talenten. God gelooft alvast in ons; geloven wij al in een ondernemende Vader? Onze Vader is een  vader die ons denken van dag tot dag wil vernieuwen. Hij daagt ons uit om veel vrucht te dragen en om alles in dankbaarheid aan te nemen, ondanks de omstandigheden. Alle dingen zijn mogelijk voor hen die geloven.

Voorbeeld van David

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niks”, zei David in Psalm 23. “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad”, voegde hij er aan toe. David was een man die God betrok in al zijn wegen, emoties, overwinningen en verdriet. David danste uit vreugde en liefde voor de Heer, hij had geen geheimen en begreep dat God alles was wat hij nodig had! Zo riep David uit: “Wie is toch deze onbesneden Filistijn (Goliath), dat hij de slagorden van de levende God tart?” (1 Samuël 17:26)

David vreesde de reus niet, terwijl het Israëlische leger op de vlucht sloeg! Waarom was David niet bevreesd? Omdat hij wist dat zijn Vader een levende God was waar hij kon op rekenen. David had eerder al gevochten met een beer en een leeuw die het op zijn schapen gemunt hadden; ook daar had David vertrouwen opgedaan in de relatie met God. David viel in overspel en had een bewogen leven en toch zei God van David: David is een man naar mijn hart! Wat een voorbeeld van een levende relatie! De liefde drijft hier boven! God houdt ook op die manier van jou en mij, God is een actieve en levende God die in relatie wil leven met ons.

 
God is een God van overvloed! Wie in de Here blijven en in Hem leven, hebben een enorm groeipotentieel!
 

In onze dagelijkse praktijk

Wees dankbaar met wat je hebt, maar werp je blik vooruit; maak de Here je ondernemingen bekend.

Stop met twijfelen, je bent gemaakt als overwinnaar, leef dan ook als overwinnaar. Denk niet gering over jezelf, want je Hemelse Vader heeft jou uitgekozen om zijn werk te doen. Laat je voeden met het goede. Leef en word niet geleefd. Kies en word niet gekozen! Leef niet enkel in het verleden of in de toekomst, leef vandaag! De keuze die je vandaag maakt is de verandering die je morgen zult ervaren. Doe wat je zegt, en zeg wat je zult doen! Maak jezelf niks wijs. Stop met praten om te praten, handel naar je praten. Benut alles wat God jou heeft gegeven en verspil de waarde daar niet van. Wees een ambassadeur en geen profiteur van Gods koninkrijk. Denk niet dat God je niet wil of kan zegenen. Heeft God niet voldoende water gemaakt voor alle vissen? Zijn er weinig bomen gemaakt om de vogels in te nestelen? Is er te weinig gras voor het vee? Zijn er te weinig zegeningen voor ons als erfgenamen? Neen, God is overvloedig in al zijn werk!

Na elke level komt een nieuwe level. God is ondernemend en wil op stap met ons.

In Johannes 15:8 lezen we: “Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.” En iedere rank die vrucht draagt snoeit hij. Waarom? Omdat het dan genoeg is geweest? Neen, omdat hij nog meer vrucht mag dragen! God is een God van overvloed! Wie in de Here blijven en in Hem leven, hebben een enorm groeipotentieel! Wees te allen tijde nederig voor de Here, maar verwar dit woord niet met neerslachtigheid! Neem, eet, drink het levend woord en groei in wijsheid, inzicht, kracht en liefde. Spreek het goede uit, blijf de Here overvloedig danken, doe de wapenuitrusting Gods aan en je zal blijven staan op de rots—het geloofsfundament!

Alles is volbracht, dus let's go

Tot slot

Er is altijd een principe van actie-reactie in Gods Koninkrijk: wie zoekt die vindt, wie klopt zal opgedaan worden, wie bidt zal ontvangen, geef en u zal gegeven worden en hij zal in overvloed hebben. Met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden. Ik hoop dat we het potentieel hiervan gaan inzien en gaan gebruiken voor het welzijn van anderen en onszelf. Het koninkrijk van God bestaat uit dienen en groeien! Mensen die ten dienste staan in zijn koninkrijk, zijn gezegende mensen! God houdt van je zoals je bent, maar hij houdt teveel van je om je te laten zoals je bent. Hij wil je voortdurend toerusten en sterker maken. Laat ons ingaan op de uitnodiging die de Here ons gegeven heeft en waarlijk leven! God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid! (2 Tim. 1:7-8)

Onze Vader heeft nog veel vacatures open staan, maar soms zijn er weinig mensen die zich aanbieden. Laten we daar verandering in brengen!